Bemiddeling

Vaak beginnen conflicten met een dispuut, geraakt men geblokkeerd om rechtstreeks met mekaar te praten, nemen emoties en belangen vaak de bovenhand, wat uitmondt in een rechtsgang waar het dan advocaten zijn die het woord voeren. Dergelijk kan vermeden worden indien de partijen kiezen voor de alternatieve conflictoplossing. Bemiddeling is zulk een alternatieve conflictregeling. Ook voor disputen over milieukwesties en ruimtelijke ordening is bemiddeling een aangewezen parcours. Want al te vaak gaan de burengeschillen precies daarover: de overlast van duiven, de geur, het afvalschroot, de rook, het lawaai.

Heb je vragen om een bemiddeling in een conflict dan kan je ons gerust contacteren.

 

Meer weten over bemiddeling?