Natuurtoetsen    back

passende beoordeling:

de passende beoordeling of voortoets onderzoekt de kenmerken van een bouw- of bedrijfsproject en zijn implicaties op waardevolle natuur zoals een bos, reservaat of habitatgebied, en brengt in beeld de mogelijke ernst van de effecten en de maatregelen om die effecten te verzachten

watertoets:

de watertoets doet iets gelijkaardigs maar onderzoekt specifiek de effecten op een watersysteem die het gevolg kunnen zijn van een bedrijfsproject of een infrastructuur project

omgevingstoets:

de omgevingstoets of mer screening doet op haar beurt iets gelijkaardigs, maar enkel voor die projecten die opgenomen zijn in Bijlage III, die een zeker impact hebben op de milieucompartimenten (water, geluid, mobiliteit, licht, landschap) en de omgeving en misschien net wel of net niet MER plichtig zijn– dat moet de toets uitwijzen