Bemiddeling    back

burenbemiddeling:

de escalatie van burengeschillen – ze gaan over zoveel zaken zoals lawaai, vuilnis, rommel, duiven, motorgeluid, tuinhuis, overhangende takken, huisdieren, onbetamelijk gedrag – kan vermeden worden indien tijdig met een neutraal en onafhankelijk persoon een gesprek aangeknoopt wordt met aandacht voor een preventieve aanpak, herstel van de communicatie, ventileren van ergernissen, om tot een win-win resultaat te komen

schoolbemiddeling:

in de schoolrelatie heeft de formalisering en belangenafweging aan belang gewonnen; het schoolleven wordt meer een meer geregeld in reglementen en regelgeving, terwijl tegelijk leerlingen en ouders assertiever geworden zijn, rechten opeisen, en belangen versterken; een werkbare oplossing die samen gedragen wordt is het streefdoel van de schoolbemiddeling

medische disputen:

bij medische verzorging zowel binnen als buiten de kliniekomgeving, zoals een artsenpraktijk, tandartskabinet, verzorgingstehuis, internaat, gevangenis, zelfstandige dienstaanbieder kunnen disputen ontstaan over de kwaliteit en het resultaat, over patiënten rechten en ongevallen, waarvoor een wederzijds vertrouwen herstellend en intensief traject vaak de meest aangewezen aanpak is

hinderlijke omgeving (milieu, ruimtelijke ordening):

een lange en dure rechtsgang kan voorkomen worden indien een bewoner, buurt of een comité het ongenoegen over een overlast (voertuigen, stof, geluid, ...), over de aard van een bedrijf (gevaar, geur, visuele hinder, ...), of over een nakend project (supermarkt, parkeerplaats, ontbossing, ...) bespreekbaar kan maken met de onderneming en de overheid om alle standpunten te harmoniseren en tot een gedeelde oplossing te komen

mede-eigendom:

een ideale aanpak voor mede-eigenaars die de lange termijn relatie en de goede verstandhouding op de juiste plaats dragen om disputen over wonen, inrichting, hobby, (jaar)rekening, lasten, oplevering, ... via het bemiddelend gesprek willen oplossen