Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 is de toepassing van de omgevingsvergunning een feit. Het samengaan van milieu en bouw vraagt vanaf het begin van een dossier een degelijk overleg met de opdrachtgever, de architect en de milieudeskundige. De vergunning is een zeer goede basis voor de onderneming, niet alleen om het milieubeleid en de initiatieven voor duurzaamheid te stroomlijnen maar ook om het operationele en bedrijfsmatige proces door te denken en in orde te houden. Zonder gepaste milieuvoorwaarden geen exploitatie, geen toekomst, geen visie.

Indien u een omgevingsvergunning behoeft, ter vernieuwing van de lopende vergunning, voor een nieuwe inrichting, voor een overdracht of een uitbreiding, dan kan u ons daarvoor contacterenmeer weten over milieudiensten?